• A
  • A
  • A

Over Care Invest

Bij ons is kwaliteit van zorg, of beter kwaliteit van leven.

WZC De Foyer geeft elke bewoner zorgzaam respect. Dat betekent dat de zorg gebeurt op tijdstippen, wijzen, en keuzen die in overleg met de bewoner zelf zijn vastgelegd. Leven bij De Foyer combineert leefgroepen vol met sociaal contact, privacy van uw eigen woning, goede maaltijden en kwaliteitsvolle zorg. Daarbij respecteren de medewerkers van De Foyer de eigenwaarde van ieder individu. Tenslotte is ieder persoon uniek en heeft iedere bewoner het recht keuzes te maken over de organisatie van zijn/haar eigen leven.

Samenwerking tussen drie partijen

U investeert in bakstenen. Uw assistentiewoning is uw eigendom. Dat wil zeggen dat u deze eigendom kan verkopen wanneer u het wenst of dat hij kan geërfd worden door uw nabestaanden. Daarenboven bent u mede-eigenaar van een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Dat wordt gedetailleerd beschreven in de basisakte.

 

Care Invest Gent nv is een nagenoeg 100% dochtervennootschap van de vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer en is speciaal opgericht om het vastgoed van WZC De Zilversterre te realiseren. Het gebouw wordt gerealiseerd met een projectfinanciering van Triodos Bank. Care Invest Gent nv verkoopt aan u de door u gekozen assistentiewoning samen met uw aandeel in de gemeenschappelijke ruimtes. Hellebaut Vastgoed is aangesteld om u daarbij te begeleiden.

 

Vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer is verantwoordelijk voor de exploitatie van WZC De Zilversterre en heeft daarvoor het nodige gespecialiseerde personeel in dienst. U stelt uw assistentiewoning ter beschikking van de vzw (vruchtgebruik) en ontvangt daarvoor in ruil een vergoeding die geïndexeerd is. Het is ook de vzw WZC De Foyer die de wachtlijst beheert.

Belegging voor de
toekomst

 “De vergrijzing van de bevolking is momenteel volop ingezet. In de komende jaren zal het aantal 65-plussers verdubbelen, het aantal 85-plussers zal zelfs verviervoudigen. Om de vergrijzing in België bij te benen, zou er iedere week een nieuw rusthuis moeten bijkomen van 90 woongelegenheden en dit gedurende de komende 40 jaar.”

 

Pieter Van Herck,
Senior Fellow, Itinera Instituut

Care Invest projectfoto's

Site by 9000 Studios