Verhalen Grootouders

Kent u de verhalen van uw ouders en grootouders?

Nog al te vaak besteden mensen te weinig aandacht aan de verhalen van ouderen. Ook woon- en zorgcentra hebben moeite om tijd te vinden. Naar aanleiding van de eerstesteenlegging, besloot WZC De Foyer een poëzieproject op te starten.

“Ouderen hebben verhalen te vertellen”, zegt Naida Weisberg in Expressive Arts with Elders. En gelijk heeft ze. Wanneer je met onze bewoners praat, komen de meest uiteenlopende verhalen naar boven. Maria heeft een onderscheiding als naaister van haar werk gekregen. Rolande heeft haar hele leven interesse in Afrikaanse culturen gehad. Eén voor één tonen ze mij foto’s van vroeger, soms met een vleugje heimwee naar weleer, maar vooral met trots. Ze vertellen elk hun verhaal op hun eigen manier.

Omdat woon- en zorgcentra aan deze kostbare verhalen vaak te weinig aandacht besteden, besloot WZC De Foyer om gedurende een aantal maanden een project op te starten. Samen met de bewoners werkten wij met verschillende materialen en technieken rond gedichten en plastische beelden. Wij willen onze bewoners de creatieve ruimte geven om de uiting van hun zintuigen en emoties mogelijk te maken.

Als resultaat ontstond dit gedichtenboek, gemaakt door en voor onze bewoners. De layout gaven wij vorm in de stijl van een scrapboek. Op die manier willen wij al onze bewoners zintuigelijk prikkelen en door de nostalgische beelden emoties en herinneringen opnieuw laten beleven.

Zie: Publicaties > gedichtenboek

Door |2017-12-15T18:48:28+01:00april 26th, 2013|News|0 Reacties

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent

Sint-Jozef 1 bA
9041 oostakker
tel: 093237810
info@zcglorieux.be