Elektronisch zorgdossier opengesteld voor familieleden

WZC Weverbos is het eerste woon- en zorgcentrum in heel België dat derden toestaat inkijk te nemen in de zorgverstrekking naar de bewoners toe. FoyerNet is een online portaal waarop bewoners en familieleden hun persoonlijk zorgdossier kunnen raadplegen, gratis aangeboden door de overkoepelende WZC De Foyer vzw. De opstart op 10 oktober van het nieuwe systeem hangt samen met het bezoek van CASA Europe.

“Ons familieportaal is een primeur voor België”, zegt Ronald De Buck, afgevaardigd bestuurder van WZC De Foyer, de overkoepelende organisatie. “We maken onze zorg transparanter naar onze bewoners en hun familieleden toe. Door elke familie zijn eigen gebruikersnaam en paswoord te geven, beschermen we toch de privé-situatie van de bewoner.”

“Bewoners en hun familieleden zijn al lange tijd vragende partij om hun zorgdossier in te kunnen kijken”, vertelt persoonlijk assistent, Katrien Delahaye. Bij haar kunnen bewoners en familieleden als direct aanspreekpunt terecht met vragen. “Kinderen weten graag welke zorgen hun moeder of vader krijgen. Is de medicatie aangepast nadat de huisarts is geweest? Hoe is hun algemene toestand? Ze kunnen dan ook actief mee beslissen naar de zorg voor hun ouders toe. In de toekomst zullen ook valincidenten kunnen geregistreerd worden.”

“Alle informatie is steeds via het internet dag en nacht oproepbaar”, zegt Danny Lauwers, programmeur van het familieportaal. “Daarna krijgen zij onder meer het zorgplan van hun familielid te zien en de zorg meevolgen.”

Het online portaal stimuleert eveneens de dialoog tussen bewoners, familie en medewerkers. Er een agenda met de toekomstige activiteiten die het woon- en zorgcentrum organiseert, alsook een chatfunctie waarmee familieleden een direct contactpunt hebben met hoofdverpleegkundigen en directie.

De intrede van het elektronisch familieportaal hangt samen met het bezoek van het internationale CASA Europe. Dat project heeft als doel de levenskwaliteit van ouderen te verhogen en kennis en innovatie binnen de zorgsector te bestuderen  en delen. In totaal zal een delegatie van 14 internationale organisaties binnen 13 Europese regio’s aanwezig zijn. Voor Vlaanderen is dat Flanders’ Care.

WZC De Foyer, de overkoepelende vzw, heeft als doel om de zorg voor ouderen zo optimaal te laten verlopen door in te spelen op innovatieve technieken. Daarbij speelt het behoud van zelfstandigheid bij bewoners steeds een centrale rol.

Door |2017-12-15T18:39:57+01:00oktober 9th, 2013|News|0 Reacties

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent

Sint-Jozef 1 bA
9041 oostakker
tel: 093237810
info@zcglorieux.be