FAQ items aan het laden...
Tuin2017-12-15T18:38:05+01:00

Woon-en Zorgcentrum Zilversterre
Investeer in uw zorggarantie!

De tuin, een apart verhaal

Net als de naam ‘De Zilvermolen’, verwijst ook het tuinontwerp naar de oude windmolen die ten westen van het nieuwe woon- en zorgcentrum stond.De kerngedachte achter het ontwerp is de verwijzing naar de kracht en de beweging van een windmolen. Dat resulteert in een ontwerp dat opgebouwd is uit 5 concentrische cirkels. Vanuit deze cirkels vertrekken er wandelpaden in de vorm van wieken die alle delen van het complex met elkaar verbinden.

Stimuleren

Eén van de uitgangspunten voor dit ontwerp bestaat erin dat we de zintuigen van de bewoners willen activeren, stimuleren en in beeld willen brengen. We hebben voor 5 kerncirkels gekozen, omdat we daarmee de 5 zintuigen willen weergeven. Elke cirkel staat voor 1 zintuig. Daarmee willen we, net zoals bij een windmolen, de bewoners stimuleren om ook in beweging te blijven. In de verschillende kerncirkels wekken bewoners in alle rust hun zintuigen apart op.

Zintuigen

De cirkel aan de hoofdingang staat voor het horen: hier weerklinkt er rustige muziek uit de tijd van toen – een mooie manier trouwens om het bezoek te ontvangen. De middencirkel staat voor de geur: hier wordt gespeeld met aromatische planten en kruiden, die ook gebruikt kunnen worden. Deze plek is centraal gelegen, en hier kunnen mensen ook echt samenkomen. De linkercirkel onderaan staat voor het voelen: hier worden veilige, ondiepe waterelementen aangebracht. De linkercirkel bovenaan staat voor het proeven: hier wordt een op maat-voor-de-oude-dag groententuin met plantenbakken op hoogte voorzien.De cirkel bovenaan staat voor het zien: hier hebben de bewoners zicht op de leverancierszone waar het personeel aan het werk is, en waar ze ook op kunnen kijken als er een levering gebeurt.

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent

Sint-Jozef 1 bA
9041 oostakker
tel: 093237810
info@zcglorieux.be